1. تمامی قیمتها به تومان و به مبالغ فوق ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده تعلق میگیرد.
  2. منظور از ترافیک هردوره ، مجموع ترافیک ارسال و دریافتی در آن دوره است.
  3. 15000 تومان بابت نصب و راه اندازی (اختیاری) دریافت می گردد. ( طبق مصوبه شماره 1 جلسه 237 سازمان تنظیم مقررات)
  4. طبق مصوبه شماره 181 سازمان تنظیم مقررات حداکثر ضریب تسهیم خط 1 به 8 می باشد.
Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates