1. تمامی قیمتها به تومان و به مبالغ فوق ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده تعلق میگیرد.
  2. سرویسهای بالای 128Kb/s نیاز به اخذ مجوز یا معرفی نامه از مراجع علمی و تحقیقاتی دارد.
  3. منظور از ترافیک هردوره ، مجموع ترافیک ارسال و دریافتی در آن دوره است.
  4. مبلغ 12000تومان بابت رانژه سرویس (الزامی) و 15000 تومان بابت نصب و راه اندازی (اختیاری) دریافت می گردد.                ( طبق مصوبه شماره 1 جلسه شماره 237 سازمان تنظیم مقررات)
  5. هدیه شبانه 2 تا 7 صبح برای ترافیک اضافه خریداری شده یک سوم مصرف محاسبه و از حساب شما کسرمی گردد.
  6. شرکت فناوران اطلاعات و ارتباطات آترین مسئولیتی درقبال پایین بودن کیفیت خط و نویز روی خط مشترک و عدم توان استفاده از سرویسهای ذکر شده را به عهده ندارد.
Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates